The Emperor's Naked Army Marches On

Rated NR 122 minutes 1988

Filmmaker Kazuo Hara follows Kenzo Okuzaki, a World War II soldier seeking the fates of others in his unit.

Film Credits

Director: Kazuo Okuhara

Producer: Shohei Imamura, Sachiko Kobayashi, Yunoshin Moiyoshi and Yasuko Tokunaga

Cast: Riichi Aikawa, Masaichi Hamaguchi, Toshio Hara, Shichiro Kojima, Masao Koshimizu, Taro Maruyama, Toshiya Nomura, Kenzo Okuzaki, Shizumi Okuzaki, Eizaburo Oshima, Rinko Sakimoto, Yukio Seo and Iseko Shimamoto

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Emperor's Naked Army Marches On

Add a review

Rating

Select a star to rate.